Széchenyi Collection

Gróf Széchenyi István, családja és munkássága

Merjünk nagyok lenni, s valóban nem olyan nehéz, de legyünk egyszersmind bölcsek is!

Gróf Széchenyi István

Széchenyi István gyászcímer

Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem hogy munkáljon, alkosson, teremtsen.

Gróf Széchenyi István

Széchényi György

Széchényi György püspök festménye 1697-ből. A püspök alapozta meg a Széchényi család vagyonát.

Emlékérem Gróf Széchenyi István halálára – 1860 – Bécs – Wenzel Seidan munkája. Egy példányban ismert.

Seidan - Széchenyi István
Buday Mihály - Gróf Széchenyi István

Gróf Széchenyi István – Buday Miklós festménye

Gróf Széchenyi István kitöltetlen tagsági lapja az Országos Védegyletben. A gróf veszélyesnek tartotta a Védegylet működését, ezért bár Védegyleti Bálon részt vett, de nem lépett be.

A gyűjtemény darabjaiból: